Едроплодна / Edroplodna

1 - 10 октомври

Едроплодна

 


Произход и разпространение.
.

Агробиологична и екологична характеристика.
.

Технологична характеристика.
.